Zařízení pro zjišťování kvality fermentace a bilanční stravitelnosti siláží

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení pro zjišťování kvality fermentace a bilanční stravitelnosti siláží. Autoři: LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika a KOUKOLOVÁ, Marie.. Česká republika. Užitný vzor CZ 031458 U1. 2018-02-13.
Kateg. publikaceUžitný vzor, prototyp, právní norma, ověřená technologie
Interní odkaz18062.pdf
Abstrakt

Řešení se týká jednoduchého zařízení, pomocí kterého lze zjistit vliv zvoleného faktoru na stravitelnost živin siláží. Zařízení je tvořeno IBC kontejnerem s kovovým opláštěním, který je umístěn na podložce a je zbaven své horní části. Dovnitř kontejneru je vložena silážní plachta, která kopíruje vnitřní povrch kontejneru a přesahuje jeho horní okraj tak, že po jejím naplnění udusanou siláží tuto siláž zcela anaerobně uzavírá, přičemž je zatížena zátěží.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat