Zásady hygieny ustájení telat - mýt či dezinfikovat?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David.., 2013 Zásady hygieny ustájení telat - mýt či dezinfikovat?. In Farmářský den ve Velké Chýšce. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. 8-11. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13150.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá základními otázkami hygieny ustájení telat: proč dodržovat zásady hygieny ustájení telat v průběhu mléčné výživy, kde je kladen velký důraz na hygienu chovného prostředí a kdy s hygienou začít. Je porovnáván účinek nízkotlakého a vysokotlakého mytí. Dále práce popisuje správný dezinfekční postup, a čím se řídit při jeho tvorbě, a jak se mění účinnost dezinfekce v závislosti na systému chovu, nebo materiálu venkovních individuálních boxů. V neposlední řadě je zde uvedena kalkulace nákladů na mechanické čištění, pěnové čištění a dezinfekci.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat