Zdroje krmiv pro nové tisíciletí

VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Zdroje krmiv pro nové tisíciletí. Krmivářství, 2020, roč. 24(1), s. 18-20. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20059.pdf
Abstrakt

Kvalitní krmivo je důležitou podmínkou pro zabezpečení odpovídajícího růstu a vývinu zvířat a pro získání kvalitních potravin. Problémem současnosti je zajištění dostatečného množství kvalitních potravin pro lidskou populaci i kvalitních krmiv pro hospodářská zvířata. Se stoupající cenou některých krmných surovin se hledají různé alternativy, zejména za bílkovinnou složku, kterou v krmných směsích tvoří hlavně soja. Využití živočišných proteinů je v rámci Evropské unie legislativně omezeno. Článek popisuje vybrané alternativy, možnost jejich využití v krmivech pro prasata a také rizika spojená s jejich využíváním.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat