Zkušenosti z Polska

ROZKOT, Miroslav. Zkušenosti z Polska. Náš chov, 2014, roč. 74(12), s. 40-42. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14151.pdf
Abstrakt

Zkušenosti z mezinárodní konference /zemědělství, venkovský prostor) v polské Inowroclawi

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat