Změna kompozice bílkovin v mléce dojnic vlivem tepelného stresu

DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ŠKEŘÍKOVÁ, A., 2006 Změna kompozice bílkovin v mléce dojnic vlivem tepelného stresu. In Den mléka 2006. Praha: ČZU, s. 136-137. ISSN 80-213-1498-2
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz6098.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv tepelného stresu na kompozici bílkovin v mléce u dojnic. Vysokými teplotami byly nejvíce ovlivněny mikrobiologické vlastnosti mléka a chemické složení. Obsah tuku se zvýšil o 10,6 % a obsah bílkovin se snížil o 3,5 %.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat