Změny dusíkatých látek zavadáním a silážováním vojtěšky

LOUČKA, Radko. Změny dusíkatých látek zavadáním a silážováním vojtěšky. Náš chov, 2011, roč. 71(3), s. 54-55. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11015.pdf
Abstrakt

Zavadáním a fermentací vojtěšky, speciálně o nižší sušině (31,5 %), se významně zvýšil podíl více rozpustné nebílkovinné frakce (A) dusíkatých látek na úkor rozpustných frakcí bílkovinných (B). Významně vyšší uchování podílu frakce B bylo zjištěno u siláží konzervovaných s chemickým konzervantem ve srovnání s bakteriálním inokulantem a u siláží bez přídavku konzervačních látek.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat