Změny výživné hodnoty u travních siláží

LÁD, František, KUBÁT, Václav a ČERMÁK, B. Změny výživné hodnoty u travních siláží. Krmivářství, 2010, roč. 14(5), s. 28-30. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10169.pdf
Abstrakt

Do souboru byly zařazeny vzorky podle fenofáze: konec sloupkování, počátek metání a plné metání. Každá skupina obsahovala 12 vzorků. Vyhodnoceny byly ukazatele výživné hodnoty. Hodnoty NL, PDIN a SOH byly velmi významně ovlivněny (P < 0,01) fenofázemi. Nejlepší výsledky byly zaznamenány u travních siláží sklizených na konci sloupkování. Hodnoty CF a NEL byly statisticky vysoce významné (P < 0,01) u skupin siláží sklizených na konci sloupkování a na počátku metání oproti skupině na konci metání.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat