Způsob detekce exprese bovinní stearoyl-CoA-desaturázy

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob detekce exprese bovinní stearoyl-CoA-desaturázy. Autoři: KOTT, Tomáš, BARTOŇ, Luděk a KYSELOVÁ, Jitka.. Česká republika. Patentový spis CZ 301656 B6. 0000-00-00.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz10055.pdf
Abstrakt

Řešení se týká způsobu detekce exprese bovinní stearoyl-CoA-desaturázy. Měření se provádí metodou reverzní real time PCR s využitím nových primerů o složeníForward Primer.tab..tab..tab.CCGACGTGGCTTTTTCTTCT, Reverse Primer.tab..tab..tab.TGGGTGTTTGCGCACAAG, aTagMan MGB sondy o složení.tab..tab..tab.TCACGTGGGTTGGCT.

OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat