Ustájení prasnic zajišťující welfare i ekonomiku

Číslo projektu QJ1610390
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel Illmann Gudrun, RNDr., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem je navrhnout a odzkoušet technologii ustájení rodících a kojících prasnic tak, aby zajišťovala komfort zvířat a respektovala požadavky legislativy EU včetně možných zpřísnění v horizontu 20-30 let a zároveň udržela mortalitu selat na úrovni srovnatelné či nižší, než je tomu u nyní používaných klecových technologií. Technologie bude ekonomicky a technologicky konkurenceschopná v sériové výrobě pro domácí trh i trh zemí EU s vyspělým chovem prasat. Technologie bude splňovat požadavky využití prostoru staveb (včetně nejrozšířenějších typů starších objektů) a umožní odpovídající produktivitu práce, kulturu a hygienu práce ošetřujícího. Nová technologie bude založena na kombinaci omezení pohybu prasnice klecí v prvních dnech po porodu a volného pohybu prasnice po celý zbytek laktace. Tím bude možné sloučit výhody dosud používaného klecového ustájení (omezení poporodních ztrát selat zalehnutím prasnicí, snadné ošetření selat po porodu) s přednostmi volného kotcového ustájení (vyšší standard pohody zvířat, nižší mortalita selat v pozdější části laktace, zlepšené zdraví a nižší stres prasnice.

Období2016 - 2018
Odkaz do ISVAVQJ1610390

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Etologie a welfare skotu a prasat
Produkční systémy chovu prasat

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie
Chov prasat