Illmann Gudrun, Dr. agr.

vědecký pracovník
OdděleníEtologie
Telefon267009667
Linka667
E-mailillmann.gudrun@vuzv.cz
BudovaZámeček
Kancelář 25

Poslední publikace:

NázevRok
SEKYROVÁ, Veronika, ILLMANN, Gudrun a ŠÁROVÁ, Radka. Projevy mateřského chování prasnic a přirozené chování selat. Náš chov, 2024, roč. 84(5), s. 31-32. ISSN . 2024
SEKYROVÁ, Veronika, ILLMANN, Gudrun a ŠÁROVÁ, Radka. Systémy ustájení laktujících prasnic aneb Od klecí po alternativy - 1. díl Permanentní klecové ustájení. Selská revue, 2024, roč. 2024(2), s. 133-135. ISSN . 2024
HRADEC, Michal, ILLMANN, Gudrun, PŘIKRYLOVÁ, Martina, BOLECHOVÁ, Petra a VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana. Difference in the songs of paired and unpaired southern yellow-cheeked gibbon males (Nomascus gabriellae): social status or age?. Frontiers in Ecology and Evolution, 2023, 11, Article number: 956922.. ISSN 2296-701X. 2023
SEKYROVÁ, Veronika, ŠÁROVÁ, Radka, ILLMANN, Gudrun a BARTOŠOVÁ, Hana. Kanibalismus u prasat: Okusování ocásků a proč jsou ocásky u prasat tak důležité? I. díl. Selská revue, 2023, roč. 2023(6), s. 30-31. ISSN . 2023
SEKYROVÁ, Veronika, ILLMANN, Gudrun a ŠÁROVÁ, Radka. Kanibalismus u prasat: Prevence okusování ocásků a možná řešení II.díl. Selská revue, 2023, roč. 2023(7), s. 103-105. ISSN . 2023
PŘIKRYLOVÁ, Martina, ILLMANNOVÁ, Gudrun a HRADEC, Michal., 2022 Ontogeny of Vocalization and Behaviour in Gibbons (family Hylobatidae). In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 63. ISSN 2022
GOUMON, Sébastien, ILLMANNOVÁ, Gudrun, MOUSTSEN, Vivi A., BAXTER, Emma M. a EDWARDS, Sandra A. Review of Temporary Crating of Farrowing and Lactating Sows. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9, Article number: 811810. ISSN 2297-1769. 2022
BAXTER, Emma M., MOUSTSEN, Vivi A., GOUMON, Sébastien, ILLMANN, Gudrun a EDWARDS, Sandra. Transitioning from crates to free farrowing: A roadmap to navigate key decisions. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9, Article number: 998192. ISSN 2297-1769. 2022
HRADEC, Michal, ILLMANOVÁ, Gudrun a BOLECHOVÁ, Petra. A first report of separation calls in southern yellow‑cheeked gibbons (Nomascus gabriellae) in captivity. Primates, 2021, 62, 5-10. ISSN 0032-8332. 2021
ROZKOT, Miroslav, ILLMANNOVÁ, Gudrun a FRYDRYCHOVÁ, Soňa. A zase ty porodní klece pro prasnice. Náš chov, 2021, roč. 81(6), s. 33-35. ISSN . 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Alternativní porodní kotce - řešení prostoru pro selata. Autoři: ILLMANNOVÁ, Gudrun, ROZKOT, Miroslav a BĚLKOVÁ, Jaroslava.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/02/2021. 2021-12-20. 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Alternativní porodní kotce - řešení prostoru pro selata. Autoři: ILLMANNOVÁ, Gudrun, ROZKOT, Miroslav a BĚLKOVÁ, Jaroslava.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/05/2021. 2021-12-10. 2021
ILLMANNOVÁ, Gudrun, GOUMON, Sébastien a CHALOUPKOVÁ, Helena. Assessment of lying down behaviour in temporarily crated lactating sows. animal, 2021, 15, 100130. ISSN 1751-7311. 2021
HRADEC, Michal, ILLMANNOVÁ, Gudrun, BARTOŠ, Luděk a BOLECHOVÁ, Petra. The transition from the female-like great calls to male calls during ontogeny in southern yellow-cheeked gibbon males (Nomascus gabriellae). Scientific Reports, 2021, 11, Article number 22040. ISSN 2045-2322. 2021
GOUMON, Sébastien, ILLMANNOVÁ, Gudrun, LESZKOWOVÁ, Iva, DOSTÁLOVÁ, Anne a CANTOR, Mauricio. Dyadic affiliative preferences in a stable group of domestic pigs. Applied Animal Behaviour Science, 2020, 230, 105045. ISSN 0168-1591. 2020
ILLMANNOVÁ, Gudrun, GOUMON,Sébastien, CHALOUPKOVÁ, Helena a LESZKOWOVÁ, Iva., 2020 Removal of confinement 3 days postpartum does not steadily increase exploratory behaviour nor reduce inactivity in domestic lactating sows. In 47.konference ČSEtS. Praha: Česká a Slovenská etologické společnost, s. 18. ISSN 2020

VŠECHNY PUBLIKACE