Farmářský den ve Velké Chyšce

11.11.2013

V rámci doprovodných akcí k 60.výročí založení VÚŽV Uhříněves byl dne 7. listopadu 2013 uspořádán v Zemědělském družstvu Velká Chyška Farmářský den - VÝZKUM PRAXI - odborný seminář pro chovatele.
Při zahájení  semináře byla Ing. M. Kouckým zmíněna i 30letá historie spolupráce mezi VÚŽV a ZD Velká Chyška, především na úseku transferu poznatků výzkumu v oblasti výživy skotu.