Odborný seminář pro chovatelskou veřejnost

26.8.2014

Odborný seminář pro chovatelskou veřejnost, konaný v návaznosti na vědeckou konferenci Genetické dny, se konal v Praze 5. září 2014  v 9.00 hod. na České zemědělské univerzitě.

Pracovní seminář

25.8.2014

Řešitelé projektu QJ1210128, podporovaného MZe s názvem "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení", se sešli dne 19. 8. 2014 na pracovním semináři.

ZEMĚ ŽIVITELKA

11.8.2014

Zveme Vás na výstaviště do Českých Budějovic dne 28.8. až 2.9.2014 do pavilonu D5, kde bude připravena expozice zvířat zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat.

Odborný seminář

10.8.2014

Odborný seminář na téma: "Vliv přípravku RUMENFIBE na fermentační proces v bachoru dojnic", ý se  konal ve čtvrtek 21.srpna 2014 v 12,00 hod. v restauraci  CENTRUM  Suchdol nad Odrou.
 

Česká televize na PŘÍBĚHU POTRAVIN

9.8.2014

Česká televize při natáčení Příběhu potravin

Naše pozvání na naučnou stezku přijala Česká televize ČT/D. Natáčelo se na stanovištích do magazínu "Náš zvěřinec" , vysílat bude 20. září 2014.

Mezinárodní vědecká konference

4.8.2014

Dne 3. - 4. 9. 2014 pořádal VÚŽV, v.v.i. ve spolupráci s ČZU Mezinárodní vědeckou konferenci "XXVI. GENETICKÉ DNY". 

Konference má 50letou historii a koná se pravidelně v dvouletých obdobích střídavě v České republice, Polsku a na Slovensku.