ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ POHODY PRASAT
– praktická příručka pro chovatele prasat v ekologickém systému hospodaření

 Příručka poskytuje užitečné informace pro chovatele a nabízí možná opatření k řešení hlavních problémů zdraví a životní pohody zvířat v ekologickém chovu prasat.
Publikace je výsledkem mezinárodního projektu CoreOrganic II ProPIG: Omezení negativního vlivu chovu prasat na životní prostředí při zlepšení zdraví, pohody a výživy prasat v ekologickém zemědělství, období realizace: 2011 – 2014, hlavní řešitel za ČR: VÚŽV, v.v.i., spoluřešitelé: BOKU Vídeň (AT), INRA (FR), FiBL (CH), AARHUS University (DK), FLI (DE), CRA (IT), Newcastle University (UK), BAT (DE), Bioinstitut, o.p.s.(ČR)

Originální tištěnou CZ příručku ProPig je možné objednat za 355,- Kč (vč. poštovného a balného)

Objednat

Volně je dostupná i elektronická verze

Stáhnout

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality