Národní zemědělské muzeum plné zemědělské vědy!

3.10.2022

Na více než dvou desítkách stanovišť Noci vědců v Národním zemědělském muzeu byly pro návštěvníky připravené ochutnávky nejnovějších vědeckých pokusů, pachové, chuťové i vědomostní kvízy, dětské soutěže, ukázky zemědělské techniky, zajímavé přednášky, workshopy, komentované prohlídky i degustace. Na stanovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. si návštěvníci prověřili své smysly, dozvěděli se, jak rozpoznáváme emoce u […]

Škola na farmě na Podzimním zemědělci v Lysé nad Labem

29.9.2022

Zveme Vás na výstaviště do Lysé nad Labem, kde bude od 6. do 9. října probíhat výstava PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC 2022. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se bude prezentovat v hale A1 v přízemí na stanovišti Národního programu pro genetické zdroje zvířat po celou dobu výstavy a v pátek 7. října také s výchovně […]

Výzkumný ústav živočišné výroby se podílel na tvorbě Ročenky chovu skotu v České republice za rok 2021

23.9.2022

Již tradiční ročenku chovu skotu, nyní s výsledky za rok 2021, právě vydává Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Ročenka poskytuje ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2021 a poukazuje na hlavní trendy v tomto významném odvětví v posledních několika letech. Na jejím zpracování se významně podílel Ing. Jan Syrůček, […]

Studenti maturitního ročníku Gymnázia v Říčanech v Uhříněvsi

20.9.2022

Prostřednictvím zážitkové demonstrace a pokusů v laboratořích Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. se v pátek 16. září studenti maturitního ročníku Gymnázia v Říčanech seznámili populární formou  se základy laboratorní výzkumné práce a s aktuální problematikou ve výzkumu hospodářských zvířat. Aktivně se zapojili do různých testací např. laboratorních hodnocení kvality mléka a masa, vyzkoušeli si práci […]

Chov ovcí v Karpatech – Ovce a pastviny

15.9.2022

Dobrá pastvina je základem pro extenzivní chov ovcí. Pastva doplněná o hrudku minerálního lízu a napajedlo zpravidla dokáže uspokojit veškeré živinové požadavky přežvýkavců. Pasení ovlivňuje také stav a druhové složení pastevního porostu. Působením bachorových, střevních i půdních mikroorganizmů dochází k neustálé přeměně látek potřebných pro život a růst jak zvířat, tak rostlin. Opakuje se koloběh, který […]

Zemědělská věda všemi smysly!

12.9.2022

Zveme Vás do Národního zemědělského muzea na Noc vědců, přijďte prožít letošní Noc vědců všemi smysly!  Na stanovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  se dozvíte, jak rozpoznáváme emoce u zvířat pomocí zraku a sluchu, jaké mají výrazy a hlasy zvířata v různých situacích, ale také se naučíte rozpoznávat různé druhy mléka, identifikovat různé vůně. Těšíme […]

Úspěšná prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

5.9.2022

Ve dnech 25. až 30. srpna 2022  se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. aktivně prezentoval na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ve společném stánku resortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. V expozici, kde VÚŽV formou letáků a posterů prezentoval nejen praktické výsledky výzkumu, ale i způsob popularizace výzkumu, se uskutečnilo několik pracovních […]

Narození telat z embryí “ZE ZKUMAVKY”

1.9.2022

V polovině července tohoto roku se v zemědělském podniku 1. zemědělské a.s. Chorušice narodila dvě telata z embryí „vyrobených“ v laboratoři. Jde o první telata z embryí kompletně vyprodukovaných v laboratorních podmínkách ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi. Na světové úrovni, v chovatelsky nejvyspělejších zemích, je tento proces již poměrně intenzivně využíván. […]

Vzdělávací program pro studenty středních škol Příběh vědy – mladý výzkumník aneb Výzkumem ke kvalitě potravin

30.8.2022

Pro studenty středních škol a gymnázií připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vzdělávací program Příběh vědy – Mladý výzkumník aneb Výzkumem ke kvalitě potravin. Program je určen pro studenty středních škol s cílem podpořit novou generaci výzkumníků – vědců v oboru živočišné produkce. Prostřednictvím zážitkové demonstrace a pokusů v laboratořích VÚŽV se studenti populární formou seznamují […]