Strudenti ČZU na farmě v Netlukách

16.11.2015

Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhlo na farmě v Netlukách cvičení studentů České zemědělské univerzity v Praze.

Na farmě seznámil studenty s novými poznatky v pohledu na zoohygienu stájí pro vysokoprodukční dojnice lektor Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. a v klimatizované stáji Ing. Josef Knížek prakticky předvedl měření mikroklimatických parametrů ve stájích s novými měřícími přístroji.