Farmářský den ve Velké Chyšce

30.11.2015

Dne 25. listopadu jsme pořádali ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den "Výzkum pro praxi".

Semináře se zúčastnilo 91 posluchačů z řad nejen chovatelů, projektantů, poradců, ale i zástupců zemědělských firem a společností poskytujících služby chovatelům.

Odborný seminář v Rajhradě u Brna

30.11.2015

Selekce hybridů kukuřice, technologie sklizně kukuřice SHREDLAGE, konzervace a hodnocení nutriční kvality nebo produkce bioplynu z kukuřičných siláží – to byla hlavní témata odborného semináře, který proběhl v kapli Památníku písemnictví v Rajhradě u Brna v  úterý 24.11.2015.

Farmářský den ve Velké Chyšce

24.11.2015

Zveme Vás do Velké Chyšky!

Dne 25. listopadu pořádáme již tradiční Farmářský den "VÝZKUM PRO PRAXI" ve Velké Chyšce u Pacova.

 

Odborný seminář v Rajhradě u Brna

22.11.2015

Dne 24. listopadu 2015 pořádáme v Rajhradě u Brna odborný seminář "Selekce hybridů kukuřice, technologie sklizně kukuřice SHREDLAGE, konzervace a hodnocení nutriční kvality nebo produkce bioplynu z kukuřičných siláží".

Pořadateli semináře je NutriVet s.r.o. Pohořelice, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves, Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko u Brna a generální sponzor Limagrain Central Europe S.E., org. složka.

Josef Fulka jr. publikoval zásadní zjištění týkající se výzkumu jadérka v Trends in Molecular Medicine

22.11.2015

Ing. Josef Fulka jr., DrSc.,  odborník na biologii reprodukce a největší český specialista v oboru přenosu jader, společně se svým týmem v aktuálním výzkumu financovaném Grantovou agenturou ČR zvrátil dosavadní poznatky v oblasti vývojové biologie. Prokázal totiž, že jadérko uložené ve vajíčku není úložištěm důležitého materiálu, ze kterého se po oplození tvoří další jadérka, ale že jeho přítomnost je po oplození nezbytná jen ve velmi krátkém časovém intervalu.

Studenti ČZU na jatkách VÚŽV

19.11.2015

Dne 3.11.2015 navštívili studenti CŽU, fakulty Potravinových a přírodních zdrojů, experimentální jatka VÚŽV,v.v.i. v Uhříněvsi.

V rámci předmětu Hodnocení jakosti živočišných produktů byli studenti seznámeni s principy klasifikace jatečně upravených těl hospodářských zvířat.

Strudenti ČZU na farmě v Netlukách

16.11.2015

Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhlo na farmě v Netlukách cvičení studentů České zemědělské univerzity v Praze.

Na farmě seznámil studenty s novými poznatky v pohledu na zoohygienu stájí pro vysokoprodukční dojnice lektor Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. a v klimatizované stáji Ing. Josef Knížek prakticky předvedl měření mikroklimatických parametrů ve stájích s novými měřícími přístroji.

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

13.11.2015

Dne 11. listopadu 2015 proběhl v aule České zemědělské univerzity již 13. mezinárodní seminář „ NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH KRÁLÍKŮ“ pořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience

12.11.2015

Ing. Tomáš Taubner z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce se ve dnech 7. – 9.10. 2015 zúčastnil 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Příspěvek ve formě posteru s názvem „ Use of microwave heating in the synthesis of novel polysaccharide derivatives“ získal ocenění poroty za nejlepší poster.

30.ročník vědecké konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat

11.11.2015

Dne 4.listopadu 2015 proběhl v prostorách brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu již 30. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015, pořádaný sekcí bioklimatologie zvířat České bioklimatologické společnosti ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby,v.v.i., Ministerstvem zemědělství a brněnskou pobočkou Čs. biologické společnosti.