Škola na farmě na Dni otevřených dveří MZe

Zveme Vás dne 19. května 2018 na Den otevřených dveří Ministerstva zemědělství.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se v rámci doprovodného programu bude prezentovat projektem Škola na farmě.

Pro rodiny s dětmi jsme připravili program „PŘÍBĚH KRÁVY ŽOFKY“ aneb …když ji dobře nakrmíš, dobře i podojíš…. Program je součástí aktivity, kterou realizujeme na farmě v Neltukách v rámci projektu ŠKOLA NA FARMĚ. Vyzkoušíte si ruční dojení, poznáte zemědělské plodiny, naše národní plemena skotu, své znalosti si ověříte v jednoduchém testu resp. křížovce.

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Archive