Profesor Luciano Pinotti v Uhříněvsi

9.5.2022

Dne 4. května 2022 navštívil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce profesor Luciano Pinotti. Prof. Luciano Pinotti, Ph.D. pracuje na University in Milan, Department of Veterinary Sciences and Technologies for Food Safety VSA.

Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

4.5.2022

Zveme Vás 7. června 2022 do Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněves na workshop „Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství“. Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství

ŠKOLA NA FARMĚ v roce 2022 aneb Raději jednou vidět než stokrát slyšet

27.4.2022

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi je již několik let zapojen do programu vzdělávání a popularizace zemědělství. Umožňuje žákům základních škol a jejich pedagogům seznámit se přímo v provozních podmínkách farmy s chovem hospodářských zvířat. Program se nazývá ŠKOLA NA FARMĚ. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. si tak klade za úkol alespoň […]

Spolupráce se Zemědělským svazem České republiky v oblasti poradenství

19.4.2022

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., poskytovatel odborného poradenství a konzultací zájemcům v oblasti živočišné výroby v zemědělství, zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace a ekonomické poradenství v zemědělství a rostlinolékařství navázal smluvní spolupráci se Zemědělským svazem České republiky.

Přejeme veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a hodně jarního sluníčka

3.4.2022

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Kraslice nemají nikde jinde takovou tradici jako v Česku. Ing. Lenka Volková z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v pražské Uhříněvsi se zdobením velikonočních kraslic intenzivně věnuje už od roku 2006 a společně s ostatními členy Asociace malířů a malířek kraslic se snaží o záchranu této […]

Studenti z Mendelovy univerzity v Brně na pracovišti chovu prasat v Kostelci nad Orlicí v rámci předmětu Šlechtění zvířat

29.3.2022

V pátek 25. března 2022 se na pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, uskutečnila exkurze studentů Mendelovy univerzity v Brně. Studenti se v rámci předmětu Šlechtění zvířat seznámilo se zásadami a specifiky šlechtění a chovu přeštického černostrakatého prasete zařazeného do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Seminář Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat v Praze Uhříněvsi

25.3.2022

V letošním roce uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se zapojil do oslav tohoto výročí a oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil ve středu 23. března 2022 v Praze Uhříněvsi seminář […]

Výchovně vzdělávací program Škola na farmě s podporou projektu Zemědělství žije!

23.3.2022

Velmi úspěšný a žáky oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě jsme připravili ve spolupráci a s podporou Zemědělského svazu, projektu Zemědělství žije!, a to ve třech jarních termínech. Cílem projektu, který vychází z motta: „Raději jednou vidět než stokrát slyšet“, je populární formou seznámit žáky základních škol se základy chovu hospodářských zvířat v provozních […]

Radko Loučka k moderním přístupům v silážování v online konferenci Manetech 2022 v TV Zemědělec

21.3.2022

TV  Zemědělec odvysílala 15. března 2022 v jednom ze svých pořadů, firemní propagaci, online konferenci Manetech 2022.  Tématem webináře byly „Moderní způsoby pěstování a zpracování kukuřice, signalizace chorob a škůdců“. Jedním z prezentujících byl Ing. Radko Loučka, CSc.  z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Propagace výsledků výzkumu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. formou krátkých videí

8.3.2022

Česká technologická platforma pro zemědělství finančně podporovala vznik krátkých videí, jejichž účelem je představit konkrétní inovaci s uplatněním v zemědělském (ale i potravinářském, lesnickém atd.) sektoru. Výzkumnému ústavu živočišné výroby, v. v. i. se tak naskytla unikátní možnost propagace výsledků výzkumu touto méně obvyklou formou.