Studenti benešovské zemědělské školy na Příběhu vědy v Uhříněvsi

22.3.2019

Do výchovně vzdělávacího programu „Příběh vědy – mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“  se 22. března 2019 zapojili studenti třetích ročníků Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově, studijního oboru „veterinářství“ a „přírodovědné lyceum“.

ŠKOLA NA FARMĚ

21.3.2019

Jiř čtvrtým rokem realizuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. na farmě v Netlukách výchovně vzdělávací projekt ŠKOLA NA FARMĚ, jehož cílem je seznámit žáky populární formou se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat. Program je realizován každotýdenně v jarním a podzimním cyklu, a to vždy ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.

Vzdělávací program „Příběh vědy – Mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“ ve VÚŽV

21.3.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  připravil pro studenty středních škol výchovně vzdělávací program „Příběh vědy – Mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“ . Cílem vzdělávací aktivity je zážitková demonstrace a pokusy z laboratoří VÚŽV, seznámení studentů populární formou  se základy laboratorní výzkumné práce a podpoření zájmu studentů o vědecko-výzkumnou činnost.

Býk plemene českého strakatého skotu prvním odchovaným pokračovatelem linie LOM v rámci Národního programu genetických zdrojů po dvaceti letech

21.3.2019

Býk číslo CZ 00071084034, narozený 10. 3. 2018 v ZD Opařany po otci LM 319, uznaný jako genetický zdroj českého strakatého skotu, byl dne 19. 3. 2019 ohodnocen v základním výběru v odchovně plemenných býků Reprogen a. s. výslednou třídou G+ a vybrán pro inseminaci. Jedná se o prvního odchovaného pokračovatele linie LOM v rámci […]

Zasedání Rady genetických zdrojů zvířat v Uhříněvsi

18.3.2019

Dne 7. března 2019 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi uskutečnilo řádné zasedání Rady genetických zdrojů zvířat.  Rada genetických zdrojů zvířat (RGZ) je odborným poradním orgánem VÚŽV, který je pověřen realizací Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Zlepšování zdraví a životní pohody prasat

12.3.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. a Asociace soukromého zemědělství ČR  uspořádal dne 12. března 2019 v Uhříněvsi odborný seminář na téma “ Zlepšování zdraví a životní pohody prasat“ za přítomnosti soukromých chovatelů a vědeckých pracovníků.

Zlepšování zdraví a životní pohody prasat

25.2.2019

Asociace soukromého zemědělství ČR a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Vás zvou na seminář „Zlepšování zdraví a životní pohody prasat“, který se uskuteční 12. března 2019  v zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.