Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

11.11.2019

Dne 14. listopadu 2019 se ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskuteční tradiční seminář doktorandů. Účelem setkání je informovat o postupu prací a výsledcích dosažených v rámci doktorandského studia. Doktorandi ve svých prezentacích seznámí přítomné nejen s tématem disertační práce, ale především s postupem prací na řešení, plánem na následující […]

Nabízíme pracovní pozice ošetřovatel/ka hospodářských zvířat a dojič/ka

5.11.2019

Farma Netluky, účelové a experimentální zázemí Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, umožňuje i ověřování technologií a aplikací výzkumných poznatků přímo v praxi a jejich demonstraci v rámci aktivit pro pedagogické účely a osvětu chovatelské a poradenské praxe.

Čerstvé plnotučné mléko z Netluk

4.11.2019

Farma Netluky, účelové hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., nabízí čerstvé syrové plnotučné kravské mléko. Kvalitní mléko z farmy je od krav plemene holštýnského a českého strakatého skotu. Mléko se prodává přímo na farmě, ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Mléko je pod stálou kontrolou Státní veterinární správy.

Mezinárodní workshop „RESEARCH IN PIG BREEDING“

30.10.2019

Již šestnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil ve dnech 24. a 25. října 2019 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádalo oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, workshopu se účastnili nejen vědečtí a výzkumní pracovníci z České republiky, ale i z Německa. Téma workshopu bylo zaměřeno na […]

Farmářský den ve Velké Chyšce

28.10.2019

Zveme Vás do Velké Chyšky! Již tradiční Farmářský den VÝZKUM PRO PRAXI pořádáme ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v kulturním zařízení obce Velká Chyška u Pacova. Zveme Vás na velmi zajímavou přednášku Ing. Jana Ulricha, ředitele Zemědělského svazu ČR o Společné zemědělské politice po roce 2020, pozvání na Farmářský den přijali uznávaní vědečtí a výzkumní […]

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

24.10.2019

Dne 28. listopadu 2019 Vás zveme na XV. celostátní seminář s mezinárodní účastí  „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ do „Klubu C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší. Seminář je pořádán ve dvouletých intervalech, cílem semináře […]

Včela kraňská na národní výstavě Náš chov v Lysé nad Labem

24.10.2019

Ve dnech  3. až 6. října měli návštěvníci Národní výstavy hospodářských zvířat Náš chov v Lysé nad Labem možnost navštívit společnou expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a Výzkumného ústavu včelařského. V expozici se návštěvníci seznámili nejen s informacemi o chovu včel, jejich významu pro zemědělství, ale především o včele kraňské, genetického zdroje zvířat.

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

23.10.2019

Zveme Vás do Brna na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019“, která je určena členům České a slovenské bioklimatologické společnosti a všem dalším, kteří se zajímají o vliv prostředí na zvířata. Konferenci pořádá Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie zvířat, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumný ústav […]

Úspěch na mezinárodním symposiu ASD 2019 „27.th Animal Science Days“ v Praze

22.10.2019

Ve dnech 18. až 20. září se konalo v Praze mezinárodní symposiu ASD 2019 „27.th Animal Science Days“, jehož cílem je vytvořit platformu pro vědce ze střední a východní Evropy a pro zainteresované akademické pracovníky a profesionály z celého světa v oblasti živočišných věd, kteří si budou vyměňovat nápady a umožňovat efektivní spolupráci. Posterová prezentace […]