1. místo za posterovou prezentaci na XIX. Mezinárodním kongresu ISAH

18.9.2019

Ing. Gabriela Malá, Ph.D. získala 1. místo za nejlepší vědeckou práci prezentovanou formou posteru na XIX. Mezinárodním kongresu ISAH „Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, environment and food quality“ který se konal ve dnech 8. až 12. září 2019 ve Wroclawi.

Výchovně vzdělávací program pro základní školy ŠKOLA NA FARMĚ

16.9.2019

Připravujeme pro žáky základních škol podzimní cyklus zážitkového programu, podporovaného Ministerstvem zemědělství, Škola na farmě. Začínáme již 26. září, přihlášeno je více než 450 žáků. Žáci se seznámí s živými zvířaty, jejich exteriérem, životními projevy a potřebami, se současným chovem, který musí zajistit pohodu a zdraví (welfare) zvířat, s významem mléka pro výživu lidí a […]

Slavnostní setkání jubilantů a seniorů v Uhříněvsi

16.9.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. pořádá každým rokem slavnostní setkání zaměstanců, jubilantů, bývalých zaměstnanců a seniorů.  V letošním roce se setkání uskutečnilo 12. září ve velké zasedací místnosti a na nádvoří VÚŽV. Jubilantům předal ředitel peněžní odměny a dárkové balíčky. Nejstarším bývalým zaměstnancem byl pan Vladimír Malý (95 let) a pan Ing. Ludvík […]

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

13.9.2019

Od 10. září až do 31. října mají návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i.,  který spravuje genetické zdroje rostlin a mikroorganismů, […]

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

10.9.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ,  Ministerstvo zemědělství, Vědecký výbor výživy zvířat a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV pořádá dne 25. září 2019 konferenci „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“ v zasedací místnosti VÚŽV v Uhříněvsi.

18. Mezinárodní symposium Konzervace objemných krmiv

10.9.2019

Ve dnech 13. až 16. srpna 2019 se uskutečnilo již tradiční Mezinárodní symposium  Konzervace objemných krmiv. 18 ročník sympozia se konal v krásném areálu Vysokého učení technického v Brně. Hlavním pořadatelem sympozia byla společnost NutriVet, s.r.o., jedním z mnoha spolupořadatelů byl Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  Sympózia se zúčastnilo 180 zemědělských odborníků z […]

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

9.9.2019

Dne 28. listopadu 2019 Vás zveme na XV. celostátní seminář s mezinárodní účastí  „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ do „Klubu C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší. Seminář je pořádán ve dvouletých intervalech, cílem semináře […]

Ceny ministra zemědělství

9.9.2019

Ve čtvrtek 22. srpna 2019 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2019  Ing. Zuzaně Hroncové, Ph.D., Ing. Michaele Brzákové a Ing. Jindřichu Kvapilíkovi, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi.

Úspěšná prezentace VÚŽV na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

4.9.2019

Ve dnech 22. až 27. srpna 2019  se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  aktivně prezentoval na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ve společném stánku resortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. V expozici, kde VÚŽV formou letáků a posterů prezentoval nejen praktické výsledky výzkumu, ale i způsob popularizace výzkumu, se uskutečnilo několik pracovních jednání […]

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

4.9.2019

Zveme Vás na panelovou výstavu o rostlinách, zvířatech a mikroorganismech na střešní terasu Národního zemědělského muzea v Praze. Výstava od 10. září až do 31. října stručně představuje téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s […]