1. ročník odborné konference „VODA – SUCHO“

5.4.2019

Ústav výzkumu globální změny AV ČR uspořádal dne 20. března 2019 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1. ročník odborné konference „VODA – SUCHO“.  Doprovodnou akcí konference byla výstava. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se aktivně  zúčastnil vernisáže výstavy i konference. Na konferenci vystoupil Ing. Radim Kotrba, Ph.D., vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby […]