1. ročník odborné konference „VODA – SUCHO“

Ústav výzkumu globální změny AV ČR uspořádal dne 20. března 2019 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1. ročník odborné konference „VODA – SUCHO“.  Doprovodnou akcí konference byla výstava. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se aktivně  zúčastnil vernisáže výstavy i konference. Na konferenci vystoupil Ing. Radim Kotrba, Ph.D., vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby ,v. v. i., s prezentací „Adaptace v chovech zvířat jako reakce na rozkolísané klima“ a Ing. Radko Loučka, CSc. se svými prezentacemi „Zajištění krmivové základny pro dobu sucha“ a „Precizním farmařením v boji se suchem“.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality