ŠKOLA NA FARMĚ

Jiř čtvrtým rokem realizuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. na farmě v Netlukách výchovně vzdělávací projekt ŠKOLA NA FARMĚ, jehož cílem je seznámit žáky populární formou se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat. Program je realizován každotýdenně v jarním a podzimním cyklu, a to vždy ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.


Žáci se seznamují s chovem všech kategorií plemen skotu na farmě – holštýnské, české strakaté (telata, mladý skot, dojnice, býci ve výkrmu), s významem chovu plemen skotu a prasat zařazených do Národního programu, která chováme na farmě, jako jsou česká červinka, český strakatý skot, české černostrakaté přeštické prase, včetně výroby a významu mléka pro výživu lidí a nezbytností produkce kvalitního masa. Žáci mají možnost blízkého kontaktu se zvířaty, možnost vidět každodenní provoz na farmě a seznámit se se zemědělskou technikou, poznají například krmný vůz nebo automatický přihrnovač krmiva. Výklad zajišťují lektoři, odborní a vědečtí pracovníci VÚŽV.

Rezervace programu: Ilona Bečkovábeckova.ilona@nullvuzv.cz,   tel: 605462369.


ŠKOLA NA_FARMĚ_Netluky_2019_JARO                                                             ŠKOLA_NA_FARMĚ_Netluky_2019_PODZIM

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce