Zasedání Vědeckého výboru výživy zvířat v Uhříněvsi

15.6.2020

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 se uskutečnilo ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. zasedání Vědeckého výboru výživy zvířat, za účasti členů výboru a zástupce Ministerstva zemědělství  MVDr. Vladimíra Brychty. Vědecký výbor projednával studii “Uplatnění řas ve výživě drůbeže” a “Bakteriální rezistence k antibiotikům. Studium prevalence kolistin-rezistentních E. coli v kuřecím mase z české maloobchodní sítě”.