Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva

6.11.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává novou certifikovanou metodiku “Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva” autorů  E. Žáková – E. Krupa – Z. Krupová. Cílem metodiky bylo vyvinout lineární model pro genetické hodnocení znaků příjmu krmiva prasat (spotřeba krmiva na kg přírůstku, průměrný denní příjem krmiva, reziduální příjem krmiva) a tento […]