Aktuální otázky chovu prasat

10.11.2020

V úterý 10.11.2020 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., oddělením chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, webinář Aktuální otázky chovu prasat. Webinář byl zaměřen zejména na problematiku chovu selat.