VALIDACE A KOMERCIONALIZACE GENETICKÝCH MARKERŮ INFEKČNÍ ODOLNOSTI SKOTU

Předmětem komercionalizace jsou 1. servisně prováděné genetické testy v rámci „Služby chovatelům“ VÚŽV, 2. redukovaný soubor testů ve formě vyvíjené laboratorní soupravy pro použití v jiných diagnostických laboratořích. Výběr genotypovaných variant imunitních genů by měl pozitivně ovlivnit výskyt onemocnění vemene, pomalá mykobakteriální onemocnění, virové průjmy a další podle uváděných asociací sledovaných markerů. Měl by se tak zlepšit welfare zvířat a zvýšit produkční dlouhověkost. Dlouhodobě je významná větší stabilita chovů při epizootiích. V nepřímé úměře s genetickou odolností je spotřeba antibiotik.

ŘešitelNovák Karel, prom.biol., CSc.
Závěrečná zpráva zaverecna-zprava-iga-8-15-1
Plán komercializace plan-komercionalizace-tgp008
Datum8.2.2018