Ověřování genomických postupů v malých populacích

Číslo projektu LTAUSA19
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Brzáková Michaela, Ing.
Poskytovatel projektuMŠMT ČR
Popis projektu

Šlechtění hospodářských zvířat je založeno na trvalém vývoji jednotlivých plemen a jejich postupném přizpůsobováním měnícím se podmínkám. Základem šlechtění je věrohodné vyhodnocování celostátních souborů kontroly užitkovosti se zahrnutím vzájemných příbuzností všech zvířat metodami BLUP/REML, pomocí kterých dochází k řešení velkých soustav rovnic. V současnosti jsou do těchto rovnic navíc zahrnovány SNP genetické markery z genomických čipů. Náplní projektu je spolupráce s pracovištěm v USA (University of Georgia) na vývoji a testování algoritmů a počítačových programů pro úpravy vstupních genomických dat, sestavování a úpravu matic genomické příbuznosti a přizpůsobení metodických postupů menším populacím, včetně zahrnutí vlivu exportních zvířat, kříženců a překrývajících se populací.

Období2019 - 2022
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
ČERNÁ, Michaela, ZAVADILOVÁ, Ludmila, VOSTRÝ, Luboš, BAUER, Jiří, ŠPLÍCHAL, Jiří, VAŘEKA, Jan, FULÍNOVÁ, Daniela a BRZÁKOVÁ, Michaela. Genetic Parameters for a Weighted Analysis of Survivability in Dairy Cattle. Animals, 2023, 13, Article number: 1188. ISSN 2076-2615. 2023
VOSTRÝ, Luboš, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, MORAVČÍKOVÁ, Nina, KASARDA, Radovan, CUBRIC-CURIK, Vatka, BRZÁKOVÁ, Michaela et al. Genomic diversity and population structure of the Czech Holstein cattle. Livestock Science, 2023, 273, Article number: 105261. ISSN 1871-1413. 2023
BRZÁKOVÁ, Michaela, BAUER, J., BIROVAŠ, Alena, NOVOTNÁ, Alexandra a VESELÁ, Zdeňka. Analýza molekulárních údajů a jejich využitelnost pro genomickou selekci u plemene limousine. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2022, roč. 29(4), s. 46-48. ISSN . 2022
ČÍTEK, Jindřich, BRZÁKOVÁ, Michaela, BAUER, Jiří, TICHÝ, Ladislav, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, VOSTRÝ, Luboš a STEYN, Yvette. Genome-Wide Association Study for Body Conformation Traits and Fitness in Czech Holsteins. Animals, 2022, 12, Article number: 3522. ISSN 2076-2615. 2022
CALTA, J., ŽÁKOVÁ, Eliška, ČÍTEK, J., MACHOVÁ, K., TICHÝ, L. a VOSTRÝ, L., 2022 Model Selection and Estimation of Genetic Parameters for Loin and Backfat Depth in Czech Pig Breeding Program. In ASD 2022: Book of Abstracts. Zadar, Chorvatsko: University of Zagreb Faculty of Agriculture, s. n. ISSN 2022
BRZÁKOVÁ, Michaela, BAUER, Jiří, STEYN, Yvette, ŠPLÍCHAL, Jiří a FULÍNOVÁ, Daniela. The prediction accuracies of linear-type traits in Czech Holstein cattle when using ssGBLUP or wssGBLUP. Journal of Animal Science, 2022, roč. 100(12), s. 1-9. ISSN 1525-3163. 2022
ČERNÁ, Michaela, BRZÁKOVÁ, Michaela, ZAVADILOVÁ, Ludmila a VOSTRÝ, Luboš., 2022 Vážená analýza přežitelnosti dojeného skotu. In Genetická konference GSGM 2022, XXIX. Genetické dny. Brno: Mendelova univerzita, s. . ISSN 2022
VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, BRZÁKOVÁ, Michaela, MORAVČÍKOVÁ, Nina, KASARDA, Radovan, FULÍNOVÁ, Daniela, HOFMANOVÁ, Barbora a VOSTRÝ, Luboš., 2022 Vliv inbrední deprese na mléčnou užitkovost u skotu. In Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 45-48. ISSN 2022
BRZÁKOVÁ, Michaela, BOSKOVÁ, Iveta, VOSTRÝ, Luboš, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a BUCEK, Pavel. Impact of COVID-19 on animal production in the Czech Republic. Animal Frontiers, 2021, 11, 47-50. ISSN  2160-6056. 2021
BRZÁKOVÁ, Michaela, SVITÁKOVÁ, Alena a VESELÁ, Zdeňka. Průběžné výsledky genetického hodnocení vlastností plodnosti. Zpravodaj ČSCHMS, 2020, roč. 27(4), s. 22-25. ISSN . 2020

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Biologie reprodukce
Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
IT oddělení