Vliv inbrední deprese na mléčnou užitkovost u skotu

VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, BRZÁKOVÁ, Michaela, MORAVČÍKOVÁ, Nina, KASARDA, Radovan, FULÍNOVÁ, Daniela, HOFMANOVÁ, Barbora a VOSTRÝ, Luboš., 2022 Vliv inbrední deprese na mléčnou užitkovost u skotu. In Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 45-48. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22042.pdf
Abstrakt

Vlivu inbrední deprese na mléčnou užitkovost je významně studovaný fenomén. Využitím Bayesovského teorému byl analyzován vliv inbrední deprese na mléčnou užitkovost u 4749 krav holštýnského skotu na první laktaci s rodokmenovou i genomickou informací. V analýze byly použity tři rozdílné modely s rozdílnými odhady koeficientu příbuzenské plemenitby: rodokmenové, ROH>4Mb nebo ROH>8Mb. Statisticky průkazný vliv inbrední deprese byl zjištěn u všech třech testovaných typů koeficientu příbuzenské plemenitby (odhadnuté mediány: rodokmenový = -13,2 kg, ROH>4Mb = 30,0 kg a ROH>8Mb = -34,4 kg).

ProjektNavýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace, Ověřování genomických postupů v malých populacích
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat