Reprodukční biotechnologie u prasat

Číslo projektu QG50052
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Petr Jaroslav, Prof. Ing., DrSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Projekt se věnoval problematice reprodukčních biotechnologií pro šlechtění a chov prasat. Předmětem řešení byly postupy pro zvýšení kvality prasečích oocytů a embryí. Byly vyvinuty systémy kultivace, které zajistí delší životaschopnost dozrálých oocytů. Byla optimalizována metoda in vitro oplození s ohledem na odběr oocytu v optimálním stádiu folikulárního vývoje. Byly vyvinuty systémy pro aktivaci prasečích oocytů s využitím gasotransmiteru oxidu dusnatého.

Období2005 - 2009
Odkaz do ISVAVQG50052
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
PETR, Jaroslav,KREJČOVÁ, M., RAJMON, Radko a JÍLEK, František. Activation of protein kinase C suppresses fragmentation of pig oocytes aged in vitro. Animal, 2011, 5, 565-571. ISSN 1751-7311. 2011
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob zvýšení vývojové schopnosti rostoucích oocytů aktivací protein kináz C. Autoři: JÍLEK, František, PETR, Jaroslav, RAJMON, Radko, CHMELÍKOVÁ, Eva, DÖRFLEROVÁ, Andrea, KHEILOVÁ, Kateřina a KREJČOVÁ, Tereza.. Česká republika. Patentový spis CZ 302913 B6. 0000-00-00. 2011
CHMELÍKOVÁ, Eva, JEŠETA, M., SEDMÍKOVÁ, M., PETR, Jaroslav, TŮMOVÁ, Lenka, KOTT, Tomáš, LIPOVOVÁ, P. a JÍLEK, František. Nitric oxide synthase isoforms and the effect of their inhibition on meiotic maturation of porcine oocytes. Zygote, 2010, 18, 235-244. ISSN 0967-1994. 2010
PETR, Jaroslav, CHMELÍKOVÁ, Eva, KREJČOVÁ, Tereza, ŘEHÁK, Dalibor, NOVOTNÁ, B. a JÍLEK, František. Parthenogenetic Activation of Pig Oocytes Using Pulsatile Treatment with a Nitric Oxide Donor. Reproduction in Domestic Animals, 2010, 45, 493-499. ISSN 0936-6768. 2010
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob zvýšení vývojové schopnosti rostoucích oocytů inhibicí kalcineurinu. Autoři: JÍLEK, František, PETR, Jaroslav, RAJMON, Radko a CHMELÍKOVÁ, Eva.. Česká republika. Patentový spis CZ 302232 B6. 2010-11-24. 2010
CHMELÍKOVÁ, Eva, SEDMÍKOVÁ, M., PETR, Jaroslav, KOTT, Tomáš, LÁNSKÁ, V., TŮMOVÁ, L., TICHOVSKÁ, H. a JEŠETA, M. Expression and localization of nitric oxide synthase isoforms during porcine oocyte growth and acquisition of meiotic competence. Czech Journal of Animal Science, 2009, 54, 137-149. ISSN 1212-1819. 2009
PETR, Jaroslav, CHMELÍKOVÁ, Eva., KHEILOVÁ, K. a JÍLEK, František. Histone deacetylase inhibition improves meiotic competence but not developmental competence in growing pig oocytes. Zygote, 2009, 17, 307-314. ISSN 0967-1994. 2009
URBÁNKOVÁ, Leona a VEJNAR, Jan. The effect of PMSG dose on corpora lutea and embryo numbers in gilts. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(2), s. 40-43. ISSN 1802-7547. 2009
PETROVÁ, I., SEDMÍKOVÁ, M., PETR, Jaroslav, VODKOVÁ, Z., PYTLOUN, P., CHMELÍKOVÁ, Eva, ŘEHÁK, Dalibor, ČTRNÁCTÁ, A., RAJMON, Radko a JÍLEK, František. The roles of c-Jun N-terminal kinase (JNK) and p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) in aged pig oocytes. Journal of Reproduction and Development, 2009, 55, 75-82. ISSN 0916-8818. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Způsob zvýšení vývojové schopnosti rostoucích oocytů inhibicí histon deacetylázy. Autoři: PETR, Jaroslav, JÍLEK, František, RAJMON, Radko a CHMELÍKOVÁ, Eva.. Česká republika. Patentový spis CZ 301317 B6. 2009-12-02. 2009

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Biologie reprodukce