Zisk meiotické kompetence prasečích oocytů - role protein fosfatázy kalcineurinu

Číslo projektu P502/10/0794
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Petr Jaroslav, Prof. Ing., DrSc.
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Protein fosfatáza kalcineurin reguluje zrání oocytů u bezobratlých živočichů (octomilka, haďátko) a nižších obratlovců (drápatka). Jeho role v regulaci meiotického zrání savčích oocytů nebyla známa. V rámci projektu byla popsána exprese genů kódujících jednotlivé izotypy podjednotek kalcineurinu A a kalcineurinu B. V oocytech byla prokázána exprese izotypů, které byly dosud považovány za specifické pro varlata. Tyto izotypy mají tedy experesi specifickou v gonádách savců. Zároveň byl testován vliv vybraných insekticidních pyretroidů na zrání prasečích oocytů. Prokázali jsme, že

Období2010 - 2012
Odkaz do ISVAVGAP502%2F10%2F0794
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
TŮMOVAÁ, L., PETR, Jaroslav, ŽALMANOVÁ, Tereza, CHMELÍKOVÁ, Eva, KOTT, Tomáš, TICHOVSKÁ, H., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V., HOŠKOVÁ, K. a JÍLEK, František. Calcineurin expression and localisation during porcine oocyte growth and meiotic maturation. Animal Reproduction Science, 2013, 141, 154-163. ISSN 0378-4320. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Kombinace hybridizační sondy a primerů pro detekci exprese prasečího kalcineurinu A-gama. Autoři: PETR, Jaroslav, ŽALMANOVÁ, Tereza, KOTT, Tomáš, CZERNEKOVÁ, Vladimíra a MELČOVÁ, Soňa.. Česká republika. Užitný vzor CZ 24966 U1. 2013-02-26. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kombinace pro detekci exprese prasečí 3-merkaptopyruvát-sulfurtransferázy. Autoři: KOTT, Tomáš, KOTTOVÁ, Blanka, MELČOVÁ, Soňa a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Patentový spis CZ 303778 B6. 2013-03-20. 2013
PETR, Jaroslav, CHMELÍKOVÁ, Eva, ŽALMANOVÁ, Tereza, TŮMOVÁ, L., KHEILOVÁ, K., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V. a JÍLEK, František. Pyrethroids cypermethrin, deltamethrin and fenvalerate have different effects on in vitro maturation of pig oocytes at different stages of growth. Animal, 2013, 7, 134-142. ISSN 1751-7311. 2013
TŮMOVÁ, Lenka, ROMAR, R., PETR, Jaroslav a SEDMÍKOVÁ, Markéta. The effect of protein kinase C activator and nitric oxide donor on oocyte activation and cortical granule exocytosis in porcine eggs. Animal, 2013, 7, 279-286. ISSN 1751-7311. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečí 3-merkaptopyruvát-sulfurtransferázy. Autoři: KOTT, Tomáš, KOTTOVÁ, Blanka, MELČOVÁ, Soňa a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23221 U1. 2012-01-09. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečí cystathionin-gama-lyázy. Autoři: KOTT, Tomáš, KOTTOVÁ, Blanka, MELČOVÁ, Soňa a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23223 U1. 2012-01-09. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečího kalcineurinu A. Autoři: KOTT, Tomáš, KOTTOVÁ, Blanka, PETR, Jaroslav a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. CZ 21222 U1. 2010-08-30. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečího kalcineurinu B. Autoři: KOTT, Tomáš, KOTTOVÁ, Blanka, PETR, Jaroslav a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 21223 U1. 2010-08-30. 2010

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Biologie reprodukce