Agrární zahraniční obchod ČR s komoditami živočišné výroby

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Agrární zahraniční obchod ČR s komoditami živočišné výroby. Náš chov, 2020, roč. 80(8), s. 16-20. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20084.pdf
Abstrakt

Zahraniční obchod je důležitou součástí národní ekonomiky většiny států světa. I v ČR se zahraniční obchod značně podílí na celkové domácí produkci i HDP a jeho nedílnou součástí je vývoz a dovoz zemědělských komodit. Cílem je pokrytí tuzemské poptávky a zajištění odbytu domácích produktů. Agrární zahraniční obchod ČR stejně jako jeho součást – zahraniční obchod s komoditami živočišné výroby – se v posledních letech vyznačuje zápornou bilancí. U komodit živočišné výroby je dlouhodobě domácí poptávka závislá zejména na dovozech masa. Komoditou s nejvyšším finančním podílem na agrárních dovozech do ČR celkem pak bylo v r. 2019 vepřové maso. Naopak kladnou bilanci má ČR u syrového mléka, které tvoří významnou část českého agrárního vývozu. V roce 2019 bylo do ČR dovezeno 270, 110 respektive 41 tis. tun masa vepřového, drůbežího, respektive hovězího, což tvoří 47, 27 respektive 28 % domácí spotřeby, zatímco vyvezeno z ČR bylo 1 080 tis. tun mléka a mléčných výrobků (35 % domácí produkce). Největšími obchodními partnery zahraničního obchodu s komoditami živočišné výroby jsou Německo, Polsko a Slovensko.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu