Alternativní možnosti léčby a prevence mastitid dojeného skotu bez použití antibiotik

ŠTOLCOVÁ, Magdaléna. Alternativní možnosti léčby a prevence mastitid dojeného skotu bez použití antibiotik. Veterinářství, 2022, roč. 72(10), s. 592-595. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22138.pdf
Abstrakt

V souvislosti s mastitidami skotu se antimikrobiální látky pravidelně používají k léčbě klinických mastitid během laktace a jako prevence vzniku nových infekcí během období stání na sucho. Masivní a často neuvážené používání antibiotik v chovu dojnic představuje závažný problém spojený se vznikem antimikrobiální rezistence (AMR). Proto je v současné době naléhavá potřeba rozsáhlých výzkumů zaměřených na hledání neantibiotických alternativ. Článek se zaměřuje na využití vakcín, látek rostlinného původu, cytokinů, nanočástic a bakteriocinů.

ProjektVčasná predikce zdravotních rizik a poruch reprodukce dojnic s využitím rozšířeného spektra parametrů získávaných laboratorním rozborem vzorků mléka
OdděleníChov skotu