Analýza kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech malých přežvýkavců

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a PRÁŠEK, Josef. Analýza kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech malých přežvýkavců. Náš chov, 2022, roč. 82(9), s. 69-71. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22145.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech malých přežvýkavců a jejich vlivu na snížení spotřeby antimikrobiálních látek zohledňující způsob průniku a šíření infekce v chovu hospodářskými a volně žijícími zvířaty, biologickým materiálem, lidmi, přepravními prostředky, krmivém a vodou, technologickými systémy a zařízením, pomůckami pro ošetřování zvířat, podestýlkou a odpady.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat