Antibakteriální účinky přípravku s obsahem mastných kyselin

HOVORKOVÁ, Petra, SKŘIVANOVÁ, Eva a KUDRNOVÁ, Elena., 2014 Antibakteriální účinky přípravku s obsahem mastných kyselin. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 221-225. ISSN 978-80-8077-408-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz14114.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo definovat antibakteriální účinky přípravku s obsahem mastných kyselin se střední délkou řetězce na Campylobacter jejuni. Produkt byl testován in vitro a následně v experimentální infekci brojlerových kuřat. Kuřata byla perorálně infikována C. jejuni a následně byl sledován vliv přídavku 0,25 % a 0,5 % komerčního preparátu Fortibac® (Delacon, ČR) na zdravotní stav, mortalitu, užitkovost a míru vylučování pathogena do prostředí. Krmivo bylo podáváno po celou dobu výkrmu (35 dní). Během pokusu byly odebírány vzorky trusu, které byly následně analyzovány na přítomnost a počty C. jejuni. Z výsledků vyplývá, že míra vylučování C. jejuni nebyla přídavkem preparátu ovlivněna. Došlo však ke statisticky průkaznému snížení mortality kuřat.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce