Antibiotická skupinová léčba u evropských hospodářských zvířat - klíčové faktory, podmínky a alternativy

ČERMÁK, Ladislav a SKŘIVANOVÁ, Eva. Antibiotická skupinová léčba u evropských hospodářských zvířat - klíčové faktory, podmínky a alternativy. Praha Uhříněves: Vědecký výbor výživy zvířat, 2023, 33 s. ISBN 978-80-7403-293-6
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran33
Interní odkaz23060.pdf
Abstrakt

Veterinární odborníci vynaložili velké úsilí na snížení potřeby používání antibiotik u zvířat. Cílem online průzkumu, který zahájila Federace veterinárních lékařů Evropy (FVE), bylo shromáždit odpovědi od praktických veterinářů se zkušenostmi v terénu s léčbou metafylaktických skupin hospodářských zvířat. Pouze 17 % všech veterinářů (n = 183/1087, všechny druhově specifické odpovědi sloučené) aplikovalo metafylaktickou skupinovou léčbu na 75 % nebo více ze všech jejich léčebných postupů. Významně méně metafylaktických skupinových ošetření bylo hlášeno u smíšených praxí (p = 0,002) a praxí specializovaných na skot (p < 0,001), jakož i malých (p = 0,007) a velmi malých praxí (p = 0,009). Gramnegativní bakterie, většinou složené z Enterobacteriaceae a Pasteurellaceae, byly v 75,3 % (n = 967/1385) považovány za nejničivější bakteriální patogeny. Respondenti uváděli morbiditu (20,1 %, n = 201/998) a úmrtnost (42,2 %, n = 421/998) jako hlavní důsledky pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat, pokud by byla metafylaxe zakázána. Odpovídající veterináři poukázali na očkování; zlepšená biologická bezpečnost, včetně hygienických opatření; a zlepšený management zdraví stáda jako tři nejúčinnější alternativní opatření k prevenci metafylaktické léčby. Je však zapotřebí dalšího výzkumu, jak implementovat vhodné alternativy v rámci holistického přístupu založeného na překážkách. Aktivní podpora na národní úrovni bude nezbytná pro vývoj a aplikaci směrnic pro cílenou veterinární léčbu pro praktiky, které podporují porozumění řidičům a zahrnují zahajovací kritéria pro metafylaktické skupinové léčby u hospodářských zvířat.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce