Antimikrobika -dobrý sluha ale zlý pán aneb blíží se konec doby antibiotické?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Antimikrobika -dobrý sluha ale zlý pán aneb blíží se konec doby antibiotické?. Selská revue, 2021, roč. 2021(2), s. 89-91. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21034.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na problematiku antimikrobiální a antibiotické rezistence, omezení používání antibiotik a tím současně snížení rizika vzniku bakteriální rezistence u hospodářských zvířat. Obezřetné a zodpovědné používání antimikrobik spolu s dodržováním zásad správné chovatelské praxe s důrazem na prevenci, profylaxi a biosecurity jsou významným předpokladem udržení zdraví zvířat i lidí a současně i zachování účinnosti antibiotik.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat