Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, MAŠATA, Ondřej a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Patentový spis CZ 304630 B6. 2014-07-02.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz14085.pdf
Abstrakt

Vynález se týká autonomního systému pro měření a záznam koncentrace plynů ve stájích pro zvířata, zvláště v jejich životní zóně a ve výdechách z objektů. Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů se skládá z akumulátoru, paměťového záznamníku dat, konektoru a energetického zdroje. Měření koncentrace plynů slouží pro výpočet emisí a pro hodnocení kvality stájového prostředí z hlediska zoohygieny a zdravotního stavu

ProjektEfektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat