Biosecurity v chovech ovcí - zdání nebo skutečnost?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2011 Biosecurity v chovech ovcí - zdání nebo skutečnost?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Brno: Česká bioklimatologická společnost, s. 67-70. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11194.pdf
Abstrakt

Cílem naší práce bylo zhodnocení možnosti zavedení komplexních preventivních opatření k minimalizaci výskytu původců onemocnění v 41 chovech ovcí s důrazem na zdraví zvířat a kvalitu produktů. Byla shromážděna a analyzována jednotlivá komplexní preventivní opatření, která mají zabránit pronikání infekčních agens prostřednictvím osob, zvířat, technologických systémů a zařízení, transportu včetně hygienických opatření chovu. Úroveň biosecurity je závislá na koncentraci zvířat základního stáda ovcí, nákazové situaci na dané lokalitě, stejně tak i na úrovni imunity organismu chovaných zvířat. Odpovídající hygienická úroveň chovu je předpokladem dosažení vysoké úrovně produkčních a reprodukčních ukazatelů chovaných ovcí a ekonomické rentability chovatele.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat