Biosecurity – základ ochrany chovů hospodářských zvířat

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Biosecurity – základ ochrany chovů hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Zemědělský svaz ČR - Česká technologická platforma pro zemědělství, 2021, 140 s. ISBN 978-80-7403-264-6
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran140
Interní odkaz21279.pdf
Abstrakt

Základem udržení dobrého zdraví hospodářských zvířat je dodržování zásad správné chovatelské praxe. Biologická bezpečnost (biosecurita) představuje strategii managementu, zaměřenou na minimalizaci možnosti průniku patogenů (původců nemoci) do chovu a jejich šíření v areálu farmy. Biosecurita, jako nedílná součást managementu zdraví stáda/hejna, je významným předpokladem produkce jak zdravého plemenného materiálu, tak i zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu jako jednoho z významných předpokladů dosažení ekonomické rentability chovů hospodářských zvířat a jejich konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním měřítku. Biosecurita je současně účinným nástrojem ke snížení spotřeby antimikrobiálních látek v chovech hospodářských zvířat i u volně žijících zvířat s následným omezením vzniku a šíření antimikrobiální rezistence v animální a humánní populaci. Publikace poskytuje jejím uživatelům komplexní návod na vytvoření individuálního plánu biosecurity s cílem omezení pravděpodobnosti potenciálního rizika přenosu původců onemocnění, jak v rámci jednoho chovu, tak i mezi jednotlivými chovy hospodářských zvířat.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence, Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat