Ceny mléka a vybrané dotace k cenám v Německu

KVAPILÍK, Jindřich, KRPÁLKOVÁ, Lenka a SYRŮČEK, Jan. Ceny mléka a vybrané dotace k cenám v Německu. Náš chov, 2017, roč. 77(4), s. 32-34. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17040.pdf
Abstrakt

Přes zřejmě definitivní skončení mléčné krize je problematice výroby a cen mléka věnována ve většině států EU i nadále značná pozornost. Důvodem je reálné nebezpečí, že se krizová situace bude opakovat. Největší objem roční výroby mléka v EU připadá na Německo, proto v tomto příspěvku jsou, kromě ČR uvedeny ceny i v několika spolkových zemích. Přes obdobné přírodní a výrobní podmínky, příznivou dojivost a srovnatelnou jakost mléka jsou ceny v ČR nižší než v Rakousku a Německu. Za roky 2015 a 2016 byla průměrná cena v ČR (6,93 Kč za kg) nižší než v EU-15 o 1,22 Kč a 15,0 %, v EU-13 o 0,17 Kč a 2,4 %, v Rakousku o 1,83 Kč a 20,9 % a v Německu o 0,75 Kč a 9,8 %. V Bavorsku v letech 2014 až 2016 ceny biomléka víceméně stagnovaly, zatímco ceny mléka konvenčního zřetelně klesaly. Při stanovení ceny mléka jsou mlékárnami zohledňovány tradiční ukazatele (obsah tuku a bílkovin, počet somatických buněk aj.), některými i ukazatele jakosti (za biomléko, obsah laktózy aj.). Další příplatky jsou někdy za objem dodávek aj. Příplatky a srážky umožňují mlékárnám stimulovat jakost dodávaného mléka, snižovat náklady a reagovat na některé požadavky spotřebitelů.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu