Characterization of the new genetic variant in the caprine lipoprotein lipase gene

RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, HOFMANNOVÁ, Michala, VOSTRÝ, Luboš a MILERSKI, Michal. Characterization of the new genetic variant in the caprine lipoprotein lipase gene. Small Ruminant Research, 2020, 182, 5-10. ISSN 0921-4488.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz20001.pdf
Abstrakt

Lipoprotein Lipase (LPL), a key enzyme in lipid metabolism, catalyses the hydrolysis of triglycerides (TG) from TG-rich lipoproteins, and serves a bridging function that enhances the cellular uptake of lipoproteins. By sequencing, we identified a four novel SNPs; one SNP involved a Gly→Arg AA substitution at position 23 of the signal peptide, and three SNPs in the intron I (KP261023) of the LPL locus. A protocol for rapid efficient simultaneous genotyping of LPL variants using the primer extension method (PEA) was described, and a total of 230 animals belonging to two goat breeds: White Shorthaired goat (n=177), and Brown Shorthaired goat (n=103) were genotyped. A total 15 genotype combinations were detected in tested goat populations.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníBiologie reprodukce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat