Chov prasat - antimikrobika - rezistence

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Chov prasat - antimikrobika - rezistence. Náš chov, 2023, roč. 83(7), s. 66-68. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23087.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu potenciálních rizikových faktorů, podílejících se na šíření rezistentních bakterií v chovech prasat a významu preventivních opatření managementu, profylaxe a biosekurity pro udržení dobrého zdravotního stavu prasat jako významného předpokladu snížení spotřeby antimikrobik.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat