Co ovlivňuje sociální dominanci samic jelena evropského (Cervus elaphus)?

DUŠEK, Adam, JIŘÍKOVÁ, Kamila, ESATTORE, Bruno, KOTRBA, Radim, KOTT, Tomáš a BARTOŠ, Luděk., 2019 Co ovlivňuje sociální dominanci samic jelena evropského (Cervus elaphus)?. In 46. konferencia ČSETS. Bratislava: Česka a slovenská etologická společnost, s. 18. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19184.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo testovat vliv vybraných hormonů na sociální dominanci u samic jelena evropského (Cervus elaphus). V průběhu pěti let jsme v období před říjí studovali vliv hladin testosteronu (T), estradiolu (E2), progesteronu (P), folitropinu (FSH) a lutropinu (LH) na sociální dominanci 33 samic jelena evropského (VÚŽV Podlesko). Předpokládali jsme, že sociální postavení se bude zvyšovat s věkem, tělesnou hmotností a hladinami hormonů samice. Pomocí obecných lineárních smíšených modelů (GLMM) jsme analyzovali 84 záznamů od kojících a 15 záznamů od nekojících samic. Zjistili jsme: (1) kojící samice byly v průměru starší (kojící: 8,33 ± 0,48 roku; nekojící: 3,93 ± 1,21 roku; t[97] = -3,51; p < 0,001); (2) u obou skupin se sociální postavení zvyšovalo s rostoucím věkem (kojící: F[1; 54,2] = 50,86; p < 0,0001; nekojící: F[1; 5,39] = 9,47; p < 0,03). Vliv tělesné hmotnosti nebyl prokázán (NS). V rozporu s našimi predikcemi: (a) u kojících samic se sociální postavení se snižující se hladinou T zvyšovalo (F[1; 76,4] = 9,33; p < 0,01); (b) u nekojících samic se sociální postavení zvyšovalo se snižující se hladinou LH (F[1; 1,73] = 186,02; p < 0,01). Navíc jsme zjistili, že s rostoucím věkem se hladina T u kojících samic snižovala (r = -0,40; p < 0,0001) a hladina LH u nekojících samic se neměnila (NS). Z toho vyplývá: (1) věk a laktace jsou klíčovými faktory pro dominanční vztahy samic jelena evropského; (2) předpoklad vlivu hormonů na sociální dominanci samic savců nemá obecnou platnost.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat