Detekce negativní energetické bilance u dojnic pomocí nástrojů precizního zemědělství

ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BARTOŇ, Luděk. Detekce negativní energetické bilance u dojnic pomocí nástrojů precizního zemědělství. Náš chov, 2024, roč. 84(4), s. 72-74. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz24030.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá možnostmi monitorování negativní energetické bilance (NEB) u dojnic v rané fázi laktace pomocí nástrojů precizního zemědělství. Během experimentu s 83 dojnicemi bylo pomocí automatických senzorů sledováno potravní chování a v termínu kontroly mléčné užitkovosti (KU) byly odebírány a analyzovány vzorky krve a mléka během rané fáze laktace. Výsledky ukazují, že dojnice s NEB vykazují zkrácenou dobu přežvykování a vyšší obsahy některých mastných kyselin mléčného tuku, což může sloužit jako včasný indikátor NEB. Závěrem lze konstatovat, že monitorování potravního chování a měření minoritních složek mléka může hrát klíčovou roli v prevenci a léčbě NEB u dojnic, což přispívá k celkové efektivitě a udržitelnosti chovu dojeného skotu.

ProjektVčasná predikce zdravotních rizik a poruch reprodukce dojnic s využitím rozšířeného spektra parametrů získávaných laboratorním rozborem vzorků mléka, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu