Dezodorizace – nedílná součást prevence vzniku antimikrobiální rezistence

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Dezodorizace – nedílná součást prevence vzniku antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2023, roč. 2023(1), s. 102-106. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23037.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu významu dezodorizace v chovech hospodářských zvířat jako nedílné součásti prevence vzniku a šíření antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat s důrazem na možnosti regulace zdroje emisí: stáje, hnojiště a nádrže na skladování kejdy včetně jejich aplikace na půdu.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat