Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků plemene českého červenostrakatého skotu v celoroštových stájích na intenzitu růstu

STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich a ZINK, Vojtěch., 2011 Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků plemene českého červenostrakatého skotu v celoroštových stájích na intenzitu růstu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 97-100. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11173.pdf
Abstrakt

Cílem experimentu bylo vyhodnotit, zda velikost skupiny vykrmovaných býků plemene českého strakatého skotu ovlivňuje intenzitu růstu. Bylo zjištěno, že pokusná skupina býků, která byla v průběhu výkrmu rozdělena na dvě hmotnostně vyrovnané skupiny (2 x 12 býků) dosahovala vyšší intenzity průměrných denní přírůstků (1193 g), a to v porovnání se skupinou kontrolní (1109 g), ve které bylo po celou dobu výkrmu 25 býků. U skupiny pokusné lehčí bylo v testovacím období dosaženo vyššího průměrného denního přírůstku (1215 g), a to v porovnání se skupinou těžších býků (1170 g) a skupinou kontrolní (1109 g). V průběhu výkrmu byla jedna skupina býků (25) rozdělena na dvě samostatné skupiny, přičemž u skupiny býků „lehčích“ došlo k nastartování tzv. autokompenzačního mechanismu (sociální stabilita skupiny, nižší intenzita vzájemných střetů, snazší přístup ke krmivu apod.).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat