Ekonomické ukazatele vybraných podniků s chovem dojeného skotu v ČR v roce 2021

SYRŮČEK, Jan, BURDYCH, Jiří a BARTOŇ, Luděk. Ekonomické ukazatele vybraných podniků s chovem dojeného skotu v ČR v roce 2021. Náš chov, 2022, roč. 82(8), s. 16-21. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22110.pdf
Abstrakt

Dlouhodobé dosahování přiměřeného zisku z produkce mléka je nutnou podmínkou pro udržení stávajících stavů dojených krav a zabezpečení trvalé soběstačnosti ČR v produkci mléka. Cílem příspěvku je zhodnocení ekonomiky u podniků s výrobou mléka za rok 2021. Údaje pro výpočty byly získány dotazníkovou metodou od 120 podniků. Byla tak doplněna dlouhodobě vytvářená databáze produkčních a ekonomických ukazatelů chovů s produkcí mléka. Počítány byly celkové náklady, náklady po odpočtu, zisk bez dotací a kalkulován byl rovněž bod zvratu a ukazatel příjmů nad náklady na krmiva (IOFC). Z výsledků vyplynulo, že v průměru se u souboru podniků meziročně náklady po odpočtu zvýšily o 5,9 % na krávu a rok a dosáhly úrovně 83 779 Kč, tj. 9,42 Kč na litr prodaného mléka. V průměru byla v roce 2021 bez dotací dosažena ztráta (0,34 Kč na litr). Nemalé rozdíly v průměrných nákladech a tím i v ziskovosti lze spatřovat mezi skupinami podniků mj. dle chovaného plemena a užitkovosti.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat