Ekonomické ukazatele výroby mléka za rok 2013

KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Ekonomické ukazatele výroby mléka za rok 2013. Náš chov, 2014, roč. 74(7), s. 10-13. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14092.pdf
Abstrakt

Výrobní a ekonomické ukazatele za rok 2013 jsou hodnoceny u 71 podniků s výrobou mléka. Průměrné náklady dosáhly přibliž­ně 66 400 Kč na krávu a rok a 8,74 Kč na litr mléka, tržby za mléko pak 65 590 a 8,63 Kč. Nepatrnou ztrátu vycházející z rozdílu tržeb za mléko a nákladů na jeho výrobu (asi 800 Kč na krávu a rok a 0,11 Kč na litr mléka) ve většině podniků uhradily přímé platby a dotace. Je vyhodnocen vliv dojivosti a velikosti stáda krav na ukazatele výroby mléka a jsou srovnány výsledky chovu dojnic českého strakatého a holštýnského plemene.

ProjektVýzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat