Ekonomika chovu dojených stád ovcí a koz v ČR

KRUPOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, KREJČOVÁ, Michaela a KRUPA, Emil. Ekonomika chovu dojených stád ovcí a koz v ČR. Náš chov, 2017, roč. 77(11), s. 46-48. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17235.pdf
Abstrakt

Ekonomická data o chovu ovcí a koz v České republice v současnosti absentují. Cílem práce proto bylo uskutečnit pilotní sběr a vyhodnocení základních produkčních a ekonomických ukazatelů za rok 2015 u čtyř stád specializovaných mléčných plemen ovcí a koz. Průměrná roční produkce mléka ve sledovaných chovech činila 327 kg na bahnici, resp. na kozu ve stádě (v intervalu od 176 do 463 kg mléka). Náklady na intenzivní chov dojených plemen ovcí a koz byly v roce 2015 v průměru 27 Kč na krmný den základního stáda a 9 Kč na krmný den v odchovu. Největší část nákladů těchto kategorií představovaly náklady na krmiva (40 % a 45 %), práce ošetřovatelů (20 % a 22 %) a ostatní přímé náklady (24 % u obou kategorií). Podíl nepřímých nákladů, tedy režie, nepřesáhl ani u jednoho z chovatelů 9 % z celkových nákladů na chov. Po zohlednění produkčních ukazatelů dosáhly celkové náklady na odchované jehně a kůzle 1908 Kč, na odchov ročků v průměru 4359 Kč a na kilogram vyprodukovaného mléka 29 Kč. Po zohlednění dodatečných nákladů na zpracování mléka byly celkové náklady z 96 % pokryty tržbami (46 Kč/kg mléka) z prodeje mléčných komodit.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat