Ekonomika produkce mléka v ekologických systémech chovu dojeného skotu

SYRŮČEK, Jan, ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BARTOŇ, Luděk. Ekonomika produkce mléka v ekologických systémech chovu dojeného skotu. Náš chov, 2022, roč. 82(4), s. 5-8. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22053.pdf
Abstrakt

Význam ekologického zemědělství v posledních letech narůstal a vzhledem k důrazu nové Společné zemědělské politiky na ekologii a zvyšující se poptávce po ekologických produktech lze jeho růst předpokládat i do budoucnosti. V ČR bylo v roce 2020 ekologicky obhospodařováno zhruba 15 % zemědělské půdy, což je výrazně více než činí průměr EU (8,8 % v r. 2019). Mezi roky 2012 a 2020 v ČR přibylo 50 farem, které chovají dojené krávy v ekologickém systému chovu. V těchto letech se též zvýšil počet dojnic o 3 % a rostla i produkce bio kravského mléka (+4,4 %), která se však na celkové roční produkci mléka v ČR stále podílí pouze asi 1 %. Důvodem mohou být i vyšší náklady na produkci v ekologických chovech. V Německu byly za rok 2019 náklady na ekologickou produkci mléka vyšší zhruba o třetinu oproti průměru všech podniků, avšak výkupní cena mléka v období ledna až listopadu 2021 byla vyšší jen o 26 %.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu