EuroTier 2016: Kdo ovlivňuje ceny mléka?

KVAPILÍK, Jindřich. EuroTier 2016: Kdo ovlivňuje ceny mléka?. Náš chov, 2017, roč. 77(2), s. 81-83. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17010.pdf
Abstrakt

V rámci mezinárodní odborné výstavy EuroTier, která se konala v listopadu 2016, se uskutečnila přednáška a navazující panelová diskuse nazvaná „Mléko, trh a moc: kdo ovlivňuje ceny mléka“? Jejím cílem bylo poskytnout zájemcům o tuto problematiku kvalifikovaný přehled o aktuální situaci na mléčném trhu a zprostředkovat názory a stanoviska zástupců chovatelů na vývoj produkce mléka v nastávajícím období. Na aktuálnost tématu svědčí účast více než 100 posluchačů. Jednotný názor všech účastníků diskuse se týkal důležité role mlékáren při zlepšování situace na trhu s mlékem. O aktuální situaci na trhu s mlékem pojednal A. Grau. Zaměřil se na zrušení kvót, strukturální změny v chovu dojených krav a zpracování mléka, na propad cen mléka, aj. Mezi roky 2014 a 2015 se zvýšila výroba mléka v Lucembursku, Belgii a Nizozemí v rozmezí 6 a 8 %, v ČR, Dánsku a Polsku o 2 až 4 %, v EU a ve světě o 2 %, v Rakousku, Německu a Francii přibližně o 1,0, 0,8 a 0,2 % a snížení produkce je vykázáno ve Švédsku. L. Berger poukázal na zvýšení objemu produkce mléka v řadě států, ztráty exportních trhů, nízkou nákupní cenu syrového mléka v Německu, aj. L. Schubert prezentoval názor, že při fungujícím trhu rozhoduje o ceně mléka poptávka a nabídka, resp. že hlavním problémem nízkých cen mléka je jeho nabídka nepřizpůsobená poptávce.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda
OdděleníChov skotu